Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

4η ομάδα εργασίας
«Οργανωτική προετοιμασία στελεχών»


            Ο συντονισμός και η οργάνωση των στελεχών ανάλογα με τις ικανότητες και τις κλίσεις τους απαραίτητα πρέπει να πραγματοποιείται πριν ξεκινήσει η κατασκήνωση. Για το σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να γίνει απολογισμός και αξιολόγηση της προηγούμενης χρονιάς – κατά προτίμηση στο τέλος κάθε περιόδου γραπτώς – και δεύτερον συνάντηση του αρχηγού με τα στελέχη που πρόκειται να βοηθήσουν στην επερχόμενη κατασκηνωτική περίοδο. Ο αρχηγός με βάση τις δυνατότητες του κάθε στελέχους θα μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους (ομαδάρχες, βοηθοί, επιτελείο). Επίσης για κάθε τομέα της κατασκήνωσης πρέπει να γίνει ορισμός ενός υπευθύνου με λεπτομερή ενημέρωση. Το αρχηγείο ακόμη πρέπει να καθορίσει το θέμα, το όνομα της κατασκήνωσης, τα ονόματα των σκηνών αλλά και τα αγιογραφικά μαθήματα που πρόκειται να γίνουν.

            Από την άλλη μεριά ο κάθε ομαδάρχης και το κάθε στέλεχος είναι υπεύθυνο να προετοιμαστεί πριν ξεκινήσει η κατασκήνωση. Παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά, βιβλία και ο,τιδήποτε άλλο που μπορεί να βοηθήσει το στέλεχος να οργανώσει, να δέσει τα παιδιά και να δημιουργήσει ένα ζεστό κατασκηνωτικό κλίμα πρέπει να είναι έτοιμο από πριν. Καλό είναι ο ομαδάρχης να έχει προετοιμάσει ένα βιβλίο, μια ταινία ή μια ιστορία για να ενεργοποιήσει τους κατασκηνωτές. Ο καθημερινός απολογισμός με την παρέμβαση του ομαδάρχη, επιπλέον, σε επίπεδο σκηνής για την επίλυση προβλημάτων είναι πολύ σημαντικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου