Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

3η Ομάδα
Παιδαγωγική προετοιμασία στελεχών

            Βασική και πρώτη αρχή του στελέχους στην κατασκήνωση, όσον αφορά στον παιδαγωγικό του ρόλο, πρέπει να είναι το παράδειγμα και ο ρόλος του παραδείγματος. Το κάθε στέλεχος οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς, καθώς αυτό είναι που αποτυπώνεται στην μνήμη των παιδιών περισσότερο από κάθε μάθημα. Αυτό προϋποθέτει κοινούς κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς των στελεχών στην κατασκήνωση, οι οποίοι θα πρέπει να τίθενται από την αρχή μετά από συζήτηση των στελεχών με τον αρχηγό. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να υπενθυμίζονται και να ανανεώνονται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η συμμετοχή νέων προσώπων στην κατασκήνωση, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή των στελεχών.
            Για την θέσπιση των κανόνων είναι αναγκαία η γνώση των αναγκών της κάθε ηλικίας του παιδιού. Για το σκοπό αυτό θα ήταν καλό τα στελέχη να παρακολουθούν 1- 2 σεμινάρια πριν τη λειτουργία της κατασκήνωσης από ψυχολόγο- παιδαγωγό- πνευματικό. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η προσωπική κατάρτιση του κάθε στελέχους ατομικά.
            Αναγκαία είναι η θέσπιση του παιδαγωγικού συμβολαίου με τους κατασκηνωτές από την πρώτη ημέρα. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή τι επιτρέπεται και τι όχι.
            Σημαντικός τομέας στην κατασκήνωση με παιδαγωγική λειτουργία είναι το παιχνίδι, στο οποίο όμως εκτός από τη ψυχαγωγική διάσταση θα πρέπει να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος στόχος. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι όμιλοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται από τους ομαδάρχες.
Προτάσεις ομίλων: 1. Μουσική 2. Βυζαντινή μουσική 3. Χορός 4. Πειράματα φυσικής 5. Εφαρμοσμένα μαθηματικά 6. Διατροφή 7. Αθλητισμός 8. Πρώτες βοήθειες 9. Θέατρο (Προτείνεται ο αυτοσχεδιασμός και όχι η αποστήθιση διαλόγου)
            Μία από τις ωραιότερες στιγμές στην κατασκήνωση αποτελεί η συζήτηση με τα παιδιά. Το περιεχόμενο των συζητήσεων θα πρέπει να είναι ανάλογο με το ενδιαφέρον και την ηλικία των παιδιών. Αφορμές μπορούν να δοθούν από ένα τραγούδι ή μια ιστορία, τα οποία θέματα όμως θα είναι προετοιμασμένα από τον ομαδάρχη από το σπίτι, ακόμα και μια απορία των παιδιών πάνω σε μαθήματα που άκουσαν στην κατασκήνωση. Η προετοιμασία του εκάστοτε θέματος προς συζήτηση θα είναι καλό να γίνεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο (αρχηγό, υπαρχηγό, πνευματικό) και φυσικά να εναρμονίζεται με το λόγο του Θεού. Όπως είναι φυσικό, ο ομαδάρχης δεν γνωρίζει τα πάντα. Για το λόγο αυτό, είναι παιδαγωγικό όταν δεν γνωρίζει κάτι να το παραδέχεται και να σπεύδει να ενημερωθεί, ώστε να το πει στα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι λανθασμένες απαντήσεις και καλλιεργείται η αναγνώριση του στελέχους.
            Όσον αφορά στην επιβράβευση και στην τιμωρία, τα παιδιά θα πρέπει να οδηγούνται σ’ αυτές από μόνοι τους και να βρίσκουν τα ίδια τους τρόπους, με τους οποίους θα ασκούνται. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αλλαγή συμπεριφοράς του ομαδάρχη ή η απομάκρυνση του κατασκηνωτή από το παιχνίδι, καθώς είναι κάτι που στοιχίζει στα παιδιά. Είναι απαραίτητη η συζήτηση του ομαδάρχη με το παιδί, ώστε να καταλαβαίνει το παιδί το λάθος του. Σ’ αυτό το επίπεδο μετράει το βίωμα του ομαδάρχη. Απαραίτητο εφόδιο του στελέχους είναι η πίστη, η σαφήνεια και η σταθερότητα στα λεγόμενά του. Έτσι, το παιδί θα αντιληφθεί καλύτερα το παράπτωμά του και θα ενεργήσει διαφορετικά σε ανάλογη περίσταση.
            Μεγάλη σημασία στη λειτουργία του στελέχους ως παιδαγωγού αποτελεί το βίωμα. Ο ομαδάρχης καλείται να μεταφέρει τα καλά βιώματά του στους κατασκηνωτές και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα δικά τους. 

            Τέλος, το πιο βασικό στοιχείο του στελέχους είναι η αγάπη, το ενδιαφέρον, η υπομονή και η διάκριση προς όλους τους κατασκηνωτές. Είναι σαφές πως ο σκοπός του στελέχους σε μια χριστιανική κατασκήνωση είναι να γίνει όργανο στα χέρια του Θεού, για να ενεργήσει ο Ίδιος στις ψυχές των παιδιών Του. Όλα αυτά απαιτούν παιδαγωγική προετοιμασία του στελέχους με πνευματικές διαστάσεις. Ο αγώνας του κάθε ομαδάρχη δεν είναι μόνο στη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, αλλά είναι συνεχής και διαρκής. Είναι αγώνας μιας ζωής.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου