Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

2η ομάδα εργασίας
«Πνευματική προετοιμασία των στελεχών»


            Η πνευματική προετοιμασία των στελεχών αποτελεί το πιο ουσιαστικό κομμάτι της γενικότερης προεργασίας της εκκλησιαστικής κατασκήνωσης. Το στέλεχος και ιδιαίτερα ο ομαδάρχης πρέπει να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, να συμμετέχει στα μυστήρια με πρώτο τη θεία Ευχαριστία, ώστε μ’ αυτό τον τρόπο να προετοιμάζει τον εαυτό του για το δύσκολο αυτό έργο. Εξάλλου αυτός είναι που θα αποτελέσει το παράδειγμα για τους κατασκηνωτές. Αγιάζοντας τον εαυτό του, θα εμπνεύσει και τους κατασκηνωτές.
            Η προσευχή είναι κύριο στοιχείο της κατασκηνωτικής ζωής. Λαμβάνει χώρα το πρωί, το βράδυ αλλά και στο φαγητό. Η στάση του στελέχους την ώρα της προσευχής θα αποτελέσει παράδειγμα και για τα παιδιά. Η ατομική προσευχή του στελέχους γίνεται βέβαια κάθε στιγμή για τη δική του προετοιμασία και εργασία αλλά και υπέρ των κατασκηνωτών. Από πριν επιπλέον πρέπει να προετοιμαστεί ο χώρος που θα γίνεται η προσευχή με τις εικόνες και τα κατάλληλα φυλλάδια και βιβλία για τους κατασκηνωτές.
            Ένα άλλο πνευματικό όπλο του στελέχους και γενικότερα της κατασκήνωσης είναι η νηστεία τόσο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή όσο και τις ημέρες της νηστείας του 15αυγούστου. Ο κυριότερος δάσκαλος γι’ αυτό είναι ο ομαδάρχης που αποτελεί το παράδειγμα, νηστεύοντας πρώτα ο ίδιος. Σημαντικό όμως είναι και να εξηγούμε στα παιδιά το λόγο και την ωφέλεια της νηστείας. Την διάρκεια και το είδος της νηστείας που θα κάνει η κατασκήνωση κανονίζει ο αρχηγός σε συνεννόηση με το δεσπότη ανάλογα με την ηλικία των κατασκηνωτών. Έτσι πρέπει να υπάρχει διάκριση και υπακοή στη νηστεία.
            Η εξομολόγηση, επίσης, είναι πολύ βασικό στοιχείο της κατασκήνωσης. Οι κατασκηνωτές έρχονται σε επαφή με το μυστήριο, προτρεπόμενοι από τον ομαδάρχη και παίρνοντας το παράδειγμα απ’ αυτόν. Δεν είναι σωστό να επιβάλλεται η εξομολόγηση αλλά το παιδί να νιώθει ελεύθερο να επιλέξει.
            Επιπρόσθετα στην εκκλησιαστική κατασκήνωση σημαντικό είναι και το αγιογραφικό ανάγνωσμα. Τα στελέχη από πριν  πρέπει να έχουν μαθητεύσει στο λόγο του Θεού, για να μπορούν να τον μεταδίδουν και στα παιδιά είτε την ώρα του αγιογραφικού αναγνώσματος είτε κάθε στιγμή της ημέρας σε κάποια συζήτηση ή προβληματισμό.
            Η ενδυμασία και γενικότερα η στάση του στελέχους πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για τους κατασκηνωτές. Είναι αναγκαίο η όλη στάση μας να αποπνέει σεβασμό προς την κατασκήνωση και τον συνάνθρωπο και όχι προκλητικότητα και χυδαιότητα. Για το θέμα αυτό πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και σύμπνοια ανάμεσα στα στελέχη.

            Τέλος, σκοπός της κατασκήνωσης είναι η απεξάρτηση τόσο των κατασκηνωτών όσο και των στελεχών από την τεχνολογία και ειδικότερα το internet. Για το σκοπό αυτό ο ομαδάρχης μέσα από τη συζήτηση αλλά και το δικό του παράδειγμα πρέπει να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη φύση μακριά από την τεχνολογία, γεμίζοντας τον χρόνο με δημιουργικές και πνευματικές δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου